מאמרים

ביטוח דירה

שנת 1732 תיזכר כשנת המצאתו של מושג הביטוח המודרני. באותה תקופה בארצות הברית חוו חקלאים רבים מקרי שריפה שהרבו את כל ממונם ועסקיהם. מה שהותיר רבים מחוסרי עבודה. זאת ועוד, רבים נתייראו לפתח ברשותם בתי עסק וחקלאות הטומנות בחובם סכנות של נזקי טבע שונים. אי לכך, המריץ פרנקלין מוסדות פיננסים רבים לפתוח חברות ביטוח שהם יבטיחו תשלום פיצויים על נזקי ממון של מבוטח המקפיד לשלם דמי סיכון קבועים לביטוח. ראשית, הביטוח חל רק על שריפות אך לאחר מכן נתפשטו סוגי ביטוח על נזקים נוספים וכיום עומד האזרח התמים מול מטריה רחבה ביותר של נושאים הניתנים לביטוח.

במאמרנו נדון בסוגי הביטוחים שפחות נפוצים בשוק הרחב לאזרח הקטן והוא ביטוח מטלטלין.
ביטוחי בסיס כמו ביטוח בריאות ממשלתי או ביטוח רכב מעוגנים כיום מכוח החוק המחייב כל אזרח לכסות את דמי הביטוח האלו. אולם ישנם ביטוחים שהם על בסיס חוזי ואינם הכרחיים. נזקים למשל העלולים חלילה להיגרם בדירתנו לא תמיד מבוטחים ואם חלילה פרצה דליקה בדירה כל נכסי המטלטלין הלכו ואבדו.


אומנם במרבית הדירות יש ביטוח דירה אך גם הוא מחולק לשני סוגים:
1. ביטוח מבנה- שהוא ביטוח דירה עבור המבנה עצמו. ביטוח זה מכסה את נזקי גוף המבנה. כל הנזקים הקבועים במבנה עצמו הכתובים בפוליסה מבוטחים. הביטוח מכסה גם תקלות כמו צנרת, דוודים, גג וכו.
2.אלא שקיים ביטוח לדירה נוסף והוא מכונה ביטוח תכולה, ביטוח זה מגן על תכולה הנמצאת בדירה שניזוקה כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, פריצה וכדומה.

המשך מאמר